Proizvodi označeni kao: taku

TAKU SKETCH BLUE/WHITE/RED / PN: #C717

TAKU SKETCH BLUE/YELLOW/RED / PN: #C716

TAKU SKETCH BLACK/SILVER/YELLOW MATT / PN: #C718

TAKU INVASION YELLOW FLUO / PN: #C713

TAKU INVASION ORANGE / PN: #C711

TAKU INVASION GREEN FLUO / PN: #C710